Založ si blog

Pani Čaputová, pán Heger,

a vy ostatní, ktorí oficiálne zastupujete moje záujmy. Tento list píšem vo viere, že budem vypočutý. Chcem vyjadriť nespokojnosť s tým, ako narábate s mojou dôverou a plodmi mojej práce. Doposiaľ som bol trpezlivý, ale dnes ma tlačí čas. Zomiera mi priateľ Konni, ktorý ma požiadal o vianočný darček. Určite čas tlačí aj vás. V týchto dňoch je to uznania hodné. Ale všetko sa mohlo vyvíjať inak, keby ste svoj čas využívali efektívnejšie. Hlavne pred tým, než pán Zelenský sa ujal prezidentovania. Alebo potom, keď som vám poslal môj darček, moju publikáciu o tom, ako kriticky myslieť a efektívne narábať s časom (9.3.2020)?

Možno nebudete mať čas

prečítať si tento list. Ani si pozrieť video, ktorým chcem vám, ale aj všetkým mojím spoluobčanom povedať, prečo nemôžem súhlasiť s obsahom, a formou, psychického nátlaku, ktorý používate k obhájeniu vašej pravdy. Silne mi to pripomína rétoriku niektorých priateľov z USA, vytrvalcov z VPN, vašich vládnych predchodcov z čias bombardovania Juhoslávie, a mnohých iných, ktorí svoju neomylnosť, túžbu po láske, priateľstve a mieri, mi už viackrát zaklincovali. Pritom od roku 1983 som chcel stále to isté. Chcel som dosiahnuť, aby ľudia v mojom okolí, v obciach a štátoch, ktorými som prechádzal, sa mali aspoň tak dobre ako ja. Aby si pomáhali, nezávideli si, aby si vychádzali jeden druhému v ústrety. Aby uvažovali o tom, ako ich správanie a rozhodovanie ovplyvňuje existenciu bytia na „kozmickej lodi ZEM“. Aby to správne prezentovali svetu a boli príkladom každému, s kým sa stretnú.

Spoznal som mnoho významných ľudí.

Vďaka nim som obrúsil moju filozofiu, rozšíril svoje poznanie, nestrácal entuziazmus a získal presvedčenie, že to najcennejšie čo máme, je planéta ZEM. Smutné je, že omnoho viac z nich bolo, a je takých, ktorí nemali čas. Ktorým chýbalo racionálne zdôvodnenie rozporu toho čo hovoria, ako konajú, a čo svojim konaním dosahujú. Ich sebectvo a egoizmus im zabraňuje priznať si, že nimi predkladaná pravda smeruje k zhromažďovaniu materiálnych statkov. Nie k posilneniu duchovného odkazu našich predkov v prospech existencie života a bytia na planéte. Ku komu patríte vy? Mám obavy, že k tým nesprávnym! Preto vám píšem tento list vo viere, že niekto z vášho okolia, kto má čas si ho prečítať, vás naň upozorní. Verím, že s odporučením zamyslieť sa nad obsahom jeho posolstva, a nad rozsahom zhody vašich osobných rozhodnutí sním.

Som len obyčajný dôchodca, idealista.

Všetkému nerozumiem, ale nikdy som neveril ľuďom, ktorí klamali. Nevracali to, čo si požičali. Zneužívali dobro, a dôveru iných, v prospech seba. Ktorí sa nehanbili zneužívať iných a parazitovať na výsledkoch ich práce. Takých, ktorí chceli, a stále chcú, len pre seba toho všetkého neustále viac. Neverím zoskupeniu, z ktorého na každom kroku cítiť zlobu, strach a nenávisť, v akejkoľvek podobe. Preto nerozumiem, ako zastupujete moje záujmy, keď ma nútite súhlasiť s niečím, čo takéto prejavy silne pripomína. Prečo chcete, aby rozprávke o zlom Putinovi, junákovi Zelenskom a dobrodincovi Bidenovi, na čele s NATO, som mal nadšene tlieskať tak, ako naivný ukrajinský národ Zelenskému v dobe, keď bol dobrým komikom. Prečo nepriznať, že neschopný politik nás dotiahol na prah tretej svetovej vojny a my sme mu naleteli. Prečo nepriznať, že kým bol čas, my sme si nenašli čas usmerňovať jeho kroky smerom, ktorý vedie k vzájomnej spolupráci, k pokoju a mieru. Prečo ďalej pridávame olej do ohňa? Prečo radšej nelejeme studenú vodu na hlavu tých, ktorým sa zrejme prehrieva? Prečo radšej ďalej vymýšľame rozprávky o satanovi, ktorého zaženieme len lepšími zbraňami a zvyšovaním rozpočtu na obranu…

Na Ukrajine zomierajú tisíce ľudí,

Rusov, Ukrajincov, iných dobrých, a aj zlých? Z majestátu svojej moci pôsobíte na moje city a ukazujete prstom na vinníka. Ja z môjho majestátu zapôsobím na vaše city a prstom ukážem na vás. Za všetky tie životy, i utrpenie, nesiete svoj podiel viny. Ja tiež. On je úmerný našej nevedomosti, nevšímavosti, slepoty a hluchoty k dôsledkom toho, čo  sa pripravuje, vykonáva a bude diať! Viete mi dať záruky, že všetko to, čo konáte, vyprodukuje dobro, radosť, pokoj a mier? Ak to vy neviete, tak Konni to vie. Konni to svojím správaním a konaním prezentoval celý svoj život. Keby ste si našli čas zamyslieť sa nad podstatou jeho odkazu miesto potlesku Zelenskému, nemuseli by ste zdôvodňovať, prečo nenesiete vinu za tých všetkých mŕtvych na Ukrajine. Tú vojnu ste aj vy pripravovali v čase, keď Konni ma žiadal o jeho vianočný darček. Taký darček, ktorý by mal nie jemu, ale planéte ZEM, a všetkému živému na nej, priniesť úžitok. Nedovoľte Konnimu zomrieť skôr, kým si nezasadí svoje semiačko tam, kam chce! Nezabite i jeho posledné želanie!

Nerozumiem mnohým súvislostiam,

ktorým rozumiete Vy. Prirodzene, máte o všetkom viac informácií ako ja. Preto ani nechcem, aby ste mi na všetko odpovedali. Veď nič je nie čierne, ani biele. Ani Vás nemôžem označiť za zlých, ale ani za dobrých.  Iba Vy viete, že konáte správne. Že rovnako ako ja, robíte všetko pre to, aby planéta ZEM letela do budúcnosti s ľuďmi, ktorí skutočne chcú prinášať radosť, pokoj a mier. Robíte to síce po malých krôčikoch, ale premyslene tak, že budúcnosť ZEME, a jej pasažierov, sa Vám raz poďakuje. Ak je tomu tak, potom vám nemôže nič brániť urobiť o jeden malý krôčik navyše. Podporiť Konniho želanie, pridať sa k nám, Dnes to chce odvahu, čistý charakter, mať v srdci prioritný cieľ: Pri každom rozhodnutí byť si istý, že to čo konám je prospešné pre ZEM. Až potom pre mňa, pre Zelenského, NATO, USA, Putina a neviem ešte pre koho iného. Ale vždy určite na viac ako 51% pre ZEM. S takým podobným presvedčením pracujú aj včielky, ktoré zo zrniečok peľu, nektáru, kvapiek rosy, a  v nich zmysluplne zakódovaného systému, produkujú med, aby mohli žiť, prežiť a túto úžasnú informáciu posunúť ďalším generáciám…

Budem rád ak zareagujete,

ale budem radšej, ak o tom, že konáte správne, ste dostatočne silnými argumentmi presvedčili svoje vnútro. Argumentmi, ktoré rovnako ako tie moje, jednoznačne zaručujú pre všetko živé, na planéte ZEM, trvalú existenciu bytia v pokoji, bez obáv a v mieri. Je možné, že potom vyvrátite i moje pochybnosti. I obavy a pochybnosti mnohých tých, ktorí sú vám nepríjemní a nepohodlní. Ktorých chcete spôsobmi, pre vás demokratickými, dnes umlčať.

Viem, sú situácie, kedy vás niekto núti podporovať klamstvo, násilie a nespravodlivosť. Núti vás prestať myslieť na druhých a radšej sa starať o svoje blaho. Ja ale myslím, cítim, vidím a počujem, že to, čo mi ponúkate, vyvoláva hrôzu, strach a likvidáciu života na ZEMI. Preto radšej prijmem riešenie, pri ktorom byť chudobným, je nie hanba. Preto nikdy nevstúpim do procesu, kde sa zabíja, kde niekto chce odo mňa akúkoľvek spoluúčasť na ňom. Preto je tak potrebné správne hospodáriť s časom a poznaním vtedy, keď ešte je čas. Kedy ešte nie je potrebné o tom všetkom vymýšľať rozprávky. Kedy každý jeden z nás sa môže bez strachu, nahlas a slobodne vyjadriť, či chce s nami produkovať dobro sladké ako med. Kedy bez strachu sa k nám môže ktokoľvek pridať, alebo nepridať, ale vždy s vedomím, že zahynie ako zatúlaná včielka. Tej je to od vyliahnutia geneticky dané. Musí byť vždy osožná pre rodinu, v ktorej vznikla, a neopúšťať ju. Preto v úle nikto nevymýšľa dodatočné sankcie, ktoré nekontrolovane zasahujú do zabehnutého systému. Ak sa tak v úle stane, padne celá rodina. Včielky, ak môžu, sa bránia. Ale pohrome z Ázie, v podobe vražedných sršňov, sa neubránia. Rovnako ani ľudia neubránia pokoj a mier, ak dovolia  sebeckým super hrdinom, obhajovať ich pravdu násilím, so zbraňou v ruke. S podporou tých, čo neustále produkujú nové, a dokonalejšie, systémy zabíjania, aby len oni mali možnosť lízať ten ťažko nahromadený med. Na tých je potrebné vždy ukazovať prstom, kým je ešte čas!

Srdečne vás všetkých pozdravujem a prajem pekný deň.

Peter Jahn, Ubuntu

Moja cesta – 28

13.04.2024

Dodatok k ukončeniu blogu a diela Moju rozprávku, moje „PUTOVANIE od prameňa k smrti“, rozdelenú na 28 častí, som začal zverejňovať ako blog vo viere, že nájdem niekoho, kto vydá jeho ucelenú časť knižne. Nenašiel sa. Vlastne áno. Našiel sa distribútor, ktorý bol ochotný sprostredkovať záujemcom predaj zverejneného diela. Vašou odmenou za to, že ste sa [...]

Moja cesta – 27

04.04.2024

Život je ale komplikovaný. Nič v ňom netrvá večne. Aj radosť z testamentu v okamžiku, keď obal zahodíš a spoznáš jeho obsah. Ten priateľom veľkú radosť neprinesie. Preto mi je ťažko hovoriť s nimi na túto tému. S tebou to bude zrejme ľahšie. Hlavne vtedy, ak ťa zaujal život včiel. Žiadna včela neurobí niečo, čo by mohlo včelej rodine uškodiť. Dokonca aj [...]

Moja cesta – 26

29.03.2024

Už je čas „Pravde žil som, krivdu bil som…“ má Samo Chalupka vtesané na svojom náhrobku v Hornej Lehote. Moja životná cesta prechádza i touto obcou. Míľnik s označením 1977 je tu pevne osadený. Občas sa k nemu vraciam. Stojí presne poniže evanjelickej fary, kde Samo Chalupka pôsobil. Kúsok vpravo je jeho pamätník s veršom z „Branka“. Je zhodný s epitafom [...]

čína požiar

Masívny požiar v čínskom nákupnom centre zabil najmenej 16 ľudí

18.07.2024 06:37

Požiar vypukol na prízemí 14-poschodového nákupného centra v meste C'-kung v provincii S'-čchuan.

vojna na Ukrajine

ONLINE: ISW: Ruská propaganda pripravuje Rusov na 10-ročnú vojnu

18.07.2024 06:35, aktualizované: 06:44

Ruské médiá podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) pripravujú obyvateľov Ruska na to, že vojna na Ukrajine môže trvať až desať rokov.

Sniper / Ostreľovač /

Šéfka Tajnej služby USA je ochotná vypovedať v parlamente o útoku na Trumpa

18.07.2024 06:16

Poprední republikáni v Kongrese USA vyzvali v stredu Cheatleovú, aby v súvislosti s atentátom na Trumpa odstúpila.

Americký senátor J.D. Vance

Vance na zjazde republikánov sľúbil klásť USA na prvé miesto a kritizoval Čínu

18.07.2024 06:09

Americký senátor J.D. Vance v prejave na zjazde Republikánskej strany v Milwaukee sľuboval klásť na prvé miesto Američanov.

jahn

...o rodine, zdvorilosti, spoločenskej etikete, osobnom rozvoji a reflexnej komunikácii.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 48
Celková čítanosť: 76182x
Priemerná čítanosť článkov: 1587x

Autor blogu

Kategórie